BÜTÜN IHRACATCILARIN DİKKATİNE (ISPM-15)

İhraç ve İthal edilecek ürünlerinin paketlenmesinde, ambalajlanmasında ve desteklenmesinde ahşap ambalaj malzemesi kullanan firmalar, ürünlerin ve ürün beraberinde giden-gelen ahşap ambalaj maddelerinin, varış ülkesinde geçerli olan standartlarına( ISPM 15) uygunluğundan sorumludurlar.

 

  1. İhraç edilecek ürünlerin; paketlenmesinde, kasalanmasında, ambalajlanmasında ve desteklenmesinde ahşap ambalaj malzemesi kullanan firmalar, ürünlerin ve aynı zamanda ahşap ambalaj malzemelerinin varış ülkesinde geçerli olan standartlara uygunluğundan sorumludurlar.

  2. Her ne amaçla olursa olsun İhraç ürünleri ile birlikte giden ahşap ambalaj malzemelerinin,  ISPM 15 Standardına uygun ahşap ambalaj malzemesi  olma mecburiyeti vardır.

  3.  İhraç edilen ürün tarım ürünü veya  sanayi ürünü olabilir eğer ahşap ambalaj malzemeleri ile desteklenerek gönderiliyorsa bu Ahşap Malzemelerin ISPM 15 Standardına uygun olma mecburiyeti vardır ve bu bütün ülkeler için geçerlidir.

  4. Ahşap Malzemelerin ISPM 15 Standardına uygun olma mecburiyeti İthal edilen ürünler için de mecburidir.

  5. İthal ürünler beraberindeki ahşap ambalaj malzemelerinin ISPM 15 Standardına uygunluk şartı, ithalat kontrollerinde ve rutin kontrollerde Müdürlüklerimizdeki inspektörler  tarafından aranmaktadır.