Eğitim ve Denetim

 

1-    Eğitimler:

 

Müdürlüğümüz Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitim görevleri, İnspektör eğitimi, İnspektör hizmetiçi eğitimi, Fümigasyon Operatörü ve Operatör Yardımcısı eğitimi ve Isıl İşlem Operatörlüğü eğitimi olarak düzenlenmektedir.

1.a- İnspektör Eğitimi; Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği gereği İnspektör Kursunda  başarılı olan inspektör adaylarından uygulamalı eğitim yeri olarak Müdürlüğümüzde görevlendirilen adaylar için uygulamalı eğitim ve bölgemiz illerinde görev yapan inspektörler için hizmetiçi eğitim programı,

1.b- Fümigasyon Operatörü Eğitimi; Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği gereği resmi ve özel çalışanlara ayrı olmak üzere Fümigasyon Operatörlüğü ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Kursu,

1.c- Isıl İşlem Operatörlüğü Eğitimi; Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik gereği Isıl İşlem Operatörlüğü Kursu ve hizmetiçi eğitimi düzenlenerek eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

1.d- Firma Görevlileri Eğitimleri; İhracat işlemleri esnasında görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla veya İhracatçı talepleri üzerine genel bilgilendirme eğitimleri verilmektedir.

 

       2-    Denetimler:

        Müdürlüğümüz Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilen denetim görevleri, Ruhsatlandırma denetimleri ve periyodik denetimler olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

       Ayrıca ihtiyaç halinde  zamanı belli olmayan denetimler de yapılmaktadır.