Fenni Temizlik

 

1-     İhracat, ithalat, yurda iade ve serbest bölge işlemlerinde inspektör tarafından yapılan bitki sağlığı kontrolü sonucu karantinaya tabi olmayan zararlı organizma tespit edilmesi halinde, ürünün durumuna göre fümigasyon, dezenfeksiyon, insektisit/akarisit ile ilaçlama, eleme, ayıklama vb. işlemler uygulayarak zararlı organizmaların yok edilmesi işlemleri olarak tanımlanabilecek fenni temizleme işlemindeki görevlerden kültürel işlemlerin(eleme, ayıklama vb.) dışında kalan işlemler için; Ürünün sahibi yada yasal temsilcisi gerçek/tüzel kişiler, Müracaat Dilekçesi ile Müdürlüğe başvurarak işlemlerini başlatmaktadırlar.

 

2-   Müracaat işleminin akabinde Müdürlükçe görevlendirilen Fümigasyon Operatörü tarafından Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği ve Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına uygun fenni temizleme işlemi gerçekleştirilir

 

3-   Fümigasyon hizmeti karantina öncesi olarak istek üzerine de verilmektedir.