Yeniden İhracat (Re-eksport)

1-      Ülkemize girişi yapılan ve Ülkemizden başka bir ülkeye ihraç edilecek bitki ve bitkisel ürünler için uygulanan ihracat işlemidir.

2-    Ürüne İhracat Resmi Kontrolleri uygulanır.

3-    İhracat aşamasından Yeniden İhracat (Re-eksport) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenir.