Sap-Saman ve Ot

SAP SAMAN VE OT İTHALATI

—  09.08.2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince ülkemize sap, saman, ot ve yaprak ithalatı yasağı kaldırılmıştır

—  Sap ve saman ithalatta Bitki Karantinası Kontrolüne tabi ürünlerden olup Bitki Sağlık Sertifikası Taşıması Gerekli Ürünlere dahil edilmiştir. [2012/5 tebliği Ek-1/B (1213.00.00.00.00 Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)”

—  Aynı zamanda Sap ve saman ithalatta;  21.12.2011 tarihli ve 28189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik “ gereğince Veteriner kontrolüne de tabidir

—  17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin” Ek-2’inde yer alan “Veteriner Giriş Belgesi” (VGB) nin 1.bölümü firma tarafından doldurularak giriş yapacağı yerdeki Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne (VSKN) veya VSKN Müdürlüğü olmayan yerlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne iletir

—  Öncelikle Sınır Kontrol Noktasında yetkili Veteriner Hekim tarafından kontroller yapılır. Veteriner Kontrolleri uygun çıkan sevkiyat için VGB’nin 2.bölümünü dolduran Veteriner Hekim bu belgeyi Zirai Karantina Müdürlüğü  Veya bulunmadığı yerlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne Bitki Sağlığı Kontrollerini  yapacak olan yetkili İnspektöre  yazı ile gönderir

—  İnspektörün kontrolünden sonra Bitki Sağlığı  açısından da uygun bulunan sevkiyatlar için İTHALAT UYGUNLUK YAZISI Zirai Karantina Müdürlüğü  veya bulunmadığı yerlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İnspektörleri tarafından düzenlenir

—   Sap, saman ve otun ülkemize girişi; Artvin, Edirne, Hatay, İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Van, Ordu, Antalya ve Balıkesir İli Gümrüklerinden yapılacaktır.

     NOT: İTHALAT İŞLEMİ BU İLLERDE TAMAMLANACAK, BAŞKA İLLERE TRANSİT YAPILMAYACAKTIR.

 

vİTHALAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-    Veteriner Sağlık Sertifikası (Health Certificate)

2-    Ürünün geldiği bölgede en az 12 ay boyunca Şap Hastalığı görülmemiş ve teyid edilmiş olacak, Şap Görülen Ülkelerden gelecek ürünler için uygun işlem belgesi: 19 C derece sıcaklıkta en az 8 saat boyunca %35-40 lık formalin dumanı (Gaz Formaldeit) işlemi veya Kapalı bir ortamda balya merkezi sıcaklığı en az 10 Dakika boyunca en az 80 C Derece sıcaklığa ulaşacak şekilde uygulanan bir buhar işlemi, 

3-    Bitki Sağlık Sertifikası ( Phytosanitary Certificate)

4-    VGB (Veteriner Giriş Belgesi)

5-    İthalat Beyannamesi (Fotokopi)

6-    Fatura (Fotokopi)

7-    Taşıma veya Yükleme Belgesi (Fotokopi)

8-    İthalatçı firmaya ait dosya (Fotokopi)