Ruhsatlandırma

Zirai Fümigasyon Ruhsatlandırma İşlemleri

1-     Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği gereği ruhsatlandırma talebinde bulunan özel/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları dilekçe ve yönetmelik gereği olması gereken ekleri ile müdürlüğümüze müracaat etmelerinin akabinde Müdürlüğümüzce en az bir Fümigasyon Operatörü görevlendirilerek, işyerinde bulundurulması zorunlu malzeme, ekipman ve depo şartlarının yönetmeliğe uygunluğunu değerlendirme denetimi yapılır.

 

2-   Denetim sonucu yönetmeliğe uygun olmayanlar için eksiklik bildirir, tutanak tutularak bilgilendirme,

Uygun olanlar için ise ZİRAİ FÜMİGASYON RUHSATI düzenlenerek ilgili özel/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilir .

Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi (Ruhsatlandırma) İşlemleri

1-     Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik gereği İşaretleme İzin Belgesi talebinde bulunan özel/tüzel kişilerin dilekçe ve yönetmelik gereği olması gereken ekleri ile müracaatı üzerine bir Orman Endüstri Mühendisi ve bir Ziraat Mühendisi’nden oluşan denetim görevlileri tarafından işletmenin teknik olarak ısıl işlem yapmaya uygunluk denetimi yapılır ve sonuç raporu düzenlenir.

 

2-   Rapor ve ekleri Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. Ruhsatlandırma Genel Müdürlükçe yapılır.