Transit Geçiş

 

TRANSİT GEÇİŞ (İÇ VE DIŞ TRANSİT)

1-     Bitki Karantinasına konu olan ve bitki sağlık sertifikası eşliğinde hareket eden; bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, Ülkemiz topraklarını kullanarak yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye gitmesi, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye gelmesi , Türkiye’den yabancı bir ülkeye gitmesi (İhracat ve Re-eksport hariç),  bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe sevk edilmesi gibi işlemler  transit işlemidir. Ürünlerin ilk giriş yerinde Transit Kontrolleri yapılır

2-     Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler, zararlı organizmaların ülkemiz topraklarına bulaşmasına ve yayılmasına izin vermeyecek şekilde kapalı ve mühürlü taşıma araçları ile inspektör tarafından belge, beyan ve gerektiğinde bitki sağlığı kontrolüne tabi tutularak, bitki sağlığı açısından risk taşımaması halinde transit geçişine izin verilir

3-    İthali yasak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler gümrük statüleri değişmeden muhafazalı frigorifik ve kapalı konteynır taşıma araçları ile transit edilirler. Bunlar hiçbir şekilde indirme, boşaltma ve aktarma işlemine tabi tutulamazlar

4-   Gelen ürünün;  tüketim amaçlı çeltik olması halinde  Beyaz Uç Nematodu, dökme ekmeklik buğday olması halinde Tilletia indica , analizleri ilk giriş kapısında yapılır veya yaptırılır.