İhracat İadesi

 

          YURDA İADE (İHRACAT İADESİ)

1-    İthal Edilen Ürünler gibi işlem görür.

2-   İthalattaki Analiz ve Bitki Sağlığı Kontrollerine tabidir.

3-   Resmi bir iade sebebi ibraz edilmelidir.

4-  Gümrük Giriş Beyannamesi yanında Gümrük Çıkış Beyannamesinin de ibrazı gerekir.

5-    İhracat aşamasında verilen Bitki Sağlık Sertifikası aslı veya bilgileri içeren fotokopileri ibraz edilir.