Ön İzinler-Yasaklar

A- ÜLKEMİZİN KOYDUĞU İHRACAT YASAKLARI  

1.      Hint keneviri,

2.     Tütün tohumu ve fidesi,

3.     Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dişbudak, karaağaç ve ıhlamur ağaç türlerinin; kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı (Ceviz ağacından yapılan ürünler içinde belirtilen dipçik taslakları için DTM’nin belirlediği standartta olanlar istisna)

4.    Doğal çiçek soğanları,

5.     Odun (10.11.2010/27755  R. gazete ile değişen şekli) Odun kömürü ifadesi kaldırıldı.

6.    Yalankoz (Pterocarya carpinifolia),

7.     Datça hurması (Phoenix theophrasti),

8.    Zeytin fidanı  (01.4.2009/27187 resmi gazetede yapılan değişiklikle “tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesinde yayımlanmış olan çeşitlerin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları (zeytin fidanları) hariç” ibaresi getirilmiştir.)

9.    İncir ve fındık fidanı 17.5.2011/27187 resmi gazetede yapılan değişiklikle “tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesinde yayımlanmış olan incir çeşitlerin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç” ibaresi getirilmiştir.)

10.Antep fıstığı fidanı,

11.   Asma (sultani çekirdeksiz) fidanlar

12.Salep (toz, tablet ve her türlü formda) İhracatları Yasaktır.

 

B- ALICI ÜLKELERİN  KOYDUĞU YASAKLARI  

1-     Körfez Ülkelerine  : Kum, Toprak, işlem görmemiş veya sterilize edilmemiş organik gübre ihracatı yasaktır.

2-   AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNE:

a-   Domates Meyvesi ihracatı yasaktır.

b-  Pirinç, Soya fasulyesi, Nohut ve  Aspir tohumu yolcu beraberi ve kargoyla sevkiyatlar yasaklanmıştır.

 

C- İHRACI ÖN İZNE BAĞLI ÜRÜNLER

1-     Doğal çiçek soğanları; İhracatı Kotayla veya Başka Herhangi Bir Kayıtla Sınırlandırılan Çiçek Soğanları,

2-   Afyon ve haşhaş kellesi,

3-   İşlem Görmüş Organik Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)

4-   Tohumluk ( tohum, yumru, fide, fidan, çelik vb. çoğaltım materyali )(Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri izni Orman Bakanlığı’nca veriliyor.

5-   Zeytin ve incir fidanı  (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları,

6-   Doğa Mantarı (Sadece AB ülkelerine ihracat için)

7-   Şeker,

8-   Yem Kanunu kapsamına giren yemler,

9-  Yaprak tütün, tütün döküntüleri.

D- AB ÜLKELERİNE ÖZEL ŞARTLAR

1-     Kuru İncir, Fındık,  Antepfıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Aflatoksin analizi şartı vardır.  Aflatoksin analiz sonucu uygun olan ve Sağlık Sertifikası (Health Certificate) alan ürünler, Bitki Karantinası kontrolüne alınabilir.

2-    Doğa Mantarı (AB Ülkelerine Radyasyon analizi)

3-    Salamura Asma Yaprağı : Tüm partilerin pestisit analizi yapılarak AB limitlerine göre, analiz sonucu uygun olan ve Sağlık Sertifikası (Health Certificate) alan ürünler, Bitki Karantinası kontrolüne alınabilir.