Taze Meyve-Sebze ve Kuru Ürünler

               RUSYA FEDERASYONU'NA TAZE MEYVE-SEBZE İHRACATI

   1-    Yetkili Firmalar İhracat yapabilir, (http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/turkey/files/ipVegetables20140422.pdf)

2-   Yetkili illerden ihracat yapılabilir,

3-   Müracaat Dilekçesinde Ürün izlenebilirlik bilgileri

4-  İşyeri Gıda Sicili veya Üretim İzni aranır. { Her hangi bir işleme tabi tutulmadan (Kavun, Karpuz, Patates, Soğan vb.)dökme olarak ihracata konu edilen birincil bitkisel ürünler için Çalışma İzni ve Gıda sicili şartı aranmaz)

5-   Tarım Danışmanı

6-  Üretici Kayıt Defteri

7-   Üründe kullanılan pestisitlerin yazılı olduğu form-1,

8-  Analiz sonucunda düzenlenen Gıda Güvenlik Sertifikası

9-  Bütün paletlerin güvenlik bandı ve uygun şekilde plastik mühürle mühürlenmesi, (çilek, dökme ürünler ve kesme çiçek hariç) (Kesme Çiçekte Fumigasyon şartı)

10-   Tüm ürünlerde; ürünü taşıyan ahşap ambalaj malzemeleri (palet, kasa, sandık ve destek malzemeleri vb.) ISPM 15 standardı ve yönetmeliğine uygun olarak ISPM 15 logosu taşımalıdır.

11-Bitki Sağlık Sertifikası almış ürünler ihracat aşamasında son çıkış kontrollerini de yaptırmak zorundadır

12-    Ürünler, yasal Raf Ömürlerinin süresi içinde ihraç edilebilir.

13- Daha detaylı bilgileri Müdürlüğümüzden alabilirsiniz.

 

 RUSYA FEDERASYONU'NA KURU ÜRÜNLER İHRACATI

 

          Yetkili Firmalar İhracat yapabilir.(http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/turkey/files/ipDry20140422.pdf)

 

2-   Üründe kullanılan pestisitlerin yazılı olduğu form-1,

3-   Bazı ürünler için Gıda Güvenlik Sertifikası

4-  Bazı ürünlede Fumigasyon şartı

5-  Tüm ürünlerde; ürünü taşıyan ahşap ambalaj malzemeleri (palet, kasa, sandık ve destek malzemeleri vb.) ISPM 15 standardı ve yönetmeliğine uygun olarak ISPM 15 logosu taşımalıdır.