Geçici Boşaltma

 

1-          Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek; ithalatı, yeniden ihracatı (Re-eksport), transit geçişi veya transit ticareti yapılacak olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin; gümrük sorumluluğundaki (Gümrük idaresinin belirlediği şartlarda) depo veya antrepolara, gerekli bitki sağlığı kontrolleri yapıldıktan sonra geçici olarak boşaltılması işlemidir

2-         Geçici boşaltılması istenen bitki bitkisel ürün ve diğer maddelerin; gerekli bitki sağlığı kontrolleri yapılarak, varsa analizleri tamamlandıktan sonra uygun bulunmaları halinde, geçici boşaltılmalarına izin verilir.

3-        İstisnai durumlar (belirli bir yerde bekletilme süresi olanlar) hariç olmak üzere bitki sağlığı kontrolleri tamamlanmayan ürünlerin geçici boşaltılmasına izin verilmez.