Ön İzinler-Yasaklar

İTHALAT YASAKLARI

1-    Tarımsal amaçlı Toprak (yetiştirme ortamı hariç),

2-   Tabii Gübre,

3-   Kestane, Meşe, Şeker akça Ağaç ve Kavağın izole edilmiş kabuklarını,

4-  İğne yapraklı ağaç odunlarının yakacak amaçlı,

5-   Kütlü pamuk,

6-  Palmiye familyasına ait  BK Yönetmelik Ek-3 ’te belirtilen bitkiler ve Agave americana bitkisi (meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlı bitkiler) Ek-3 ’te belirtilen ülkelerden,

7-   BK Yönetmelik Ek-1 ‘ de Belirtilen; İthale Mani Teşkil Eden Karantinaya Tabi Zararlı Organizmaların,

8-  BK Yönetmelik Ek-2 ‘ de Belirtilen;Bazı Bitki veya Bitkisel Ürünlerde bulunması halinde   İthale Mani Teşkil Eden Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar ile bulaşık ürünlerin,

9-  BK Yönetmelik Ek-4 ‘ de Belirtilen; Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalatında İstenilen Özel Şartları taşımayan ürünlerin,  İTHALİ YASAKTIR.

10-Tüm ürünler ancak yetkili kapılardan, belgelerinin tam ve uygun olması halinde ithal edilebilir,

11-Kara Sınır Kapılarından  sadece transit  işlemi yapılabilir. Ürün uygun olan en yakın ithalat kapısından ithal edilir,

12- Yolcu beraberinde tüketim amacıyla en fazla üç kilograma kadar olan miktardaki taze ve kuru meyve -sebzelerin girişine izin vardır. Fazlası ithalat işlemlerine tabidir,

13-Ticari amaç dışında bir adet çiçek buketi ile bir adet çelenk girişine izin vardır. Fazlası ithalat işlemlerine tabidir.

 14-      Her türlü Tohumluğun, (Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımları) miktarı ne kadar olursa olsun, yolcu beraberinde getirilmesi yasaktır. Bu ürünler Bitki Karantinası Yönetmeliği dahilinde getirilebilir.

 

İHALATTA ÖN İZİN ŞARTI OLAN BİTKİLER

Üretim Amaçlı  Hububat tohumları

Üretim Amaçlı Baklagil tohumları

Üretim Amaçlı Endüstri Bitkileri tohumları

Yem Bitkileri tohumları

Üretim Amaçlı  Sebze tohumları

Asma Fidanları

Meyve Fidanları

Dış Mekân Süs Bitkileri

İç Mekân Süs Bitkiler

Deneme ve Demonstrasyon amaçlı getirilenler

Akvaryum bitkileri

Hazır Çim (Rulo)

Üretim amaçlı her türlü yumru, soğan, rizom vs. (patates yumrusu, çiçek soğanı vs.)