Tomruk Kereste

A-İTHALAT MÜRACAATI

1- Müracaat Dilekçesi (Asıl)

2- Bitki Sağlık Sertifikası (Asıl)

3- Özet Beyan

4- Fatura

5-Uluslar Arası Geçerliliği Olan Bir Taşıma Belgesi

6- Müdürlüğe ilk defa müracaat eden firmalar için, Gümrük Müdürlüğüne verdikleri dosyanın bir fotokopisi

 

B- İTHALAT KONTROLLERİ

1-Belge kontrolü,

2-Beyan kontrolü,

3-Bitki sağlığı kontrolü olarak üç aşamada yapılır.

 

1-Belge kontrolü: müracaat dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin, tam ve usulüne uygun tanzim edilip edilmediğinin kontrolüdür.

a)   Yasaklı ve kısıtlama getirilmiş ürünler olmamalı,

b)  Yetkili illere müracaatı yapılmalı,

c)   Belgeler tam ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş olmalı,

d)  Kabul edilemez belgeler içermemeli,

2- Beyan kontrolü: müracaat dilekçesi ekinde ibraz edilen belgelerin getirilen ürün ile uyumlu olup olmadığının kontrolüdür. Gerektiği hallerde ilave belgeye ihtiyaç duyulabilir.

3- Bitki sağlığı kontrolü: Belge ve beyan kontrollerinin tamamlanmasından sonra; Ürün nakil araçlarının karantinaya tabi zararlı organizmalardan arî olup olmadığı ve özel şartları taşıyıp taşımadığının tespiti için yapılan resmî kontroldür ve gelen ürünler;

a)   Açık tohumlu orman ürünleri (İğne Yapraklılar) ve Kapalı tohumlu orman ürünleri (Yaprağını döken ve dökmeyen geniş yapraklılar) olmak üzere iki farklı gruba göre bitki karantinası kontrolleri ve özel şartları farklıdır.

b)  Taşıma aracının Gemi olması halinde üç aşamalı bitki sağlığı kontrolleri uygulanır; Önce ambar üzerindeki ürünün kontrolü yapılır, ambar kapaklarının açılmasından sonra ambar içinin kontrolü yapılır ve ambarın yarısının boşaltılmasından sonra geriye kalan ürünün kontrolü yapılarak bitki sağlığı kontrolü tamamlanır.

HATIRLATMA:Orman Ürünleri ithalatına yetkili kapıların bulunduğu iller:  Antalya, Artvin, Bartın, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak.