Üretim Materyalleri

A-İTHALAT MÜRACAATI

 1-Müracaat Dilekçesi (Asıl)

2-Bitki Sağlık veya Re-eksport Bitki Sağlık Sertifikası (Asıl)

3-Ön İzin Belgesi

4- Analiz belgeleri

5-Özet Beyan

6-Fatura

7-Uluslararası Geçerliliği Olan Bir Taşıma Belgesi

8- Müdürlüğe ilk defa müracaat eden firmalar için, Gümrük Müdürlüğüne verdikleri dosyanın bir fotokopisi

 

B- İTHALAT KONTROLLERİ

1-Belge kontrolü,

2-Beyan kontrolü,

3-Bitki sağlığı kontrolü olarak üç aşamada yapılır.

1-Belge kontrolü: bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ait başvuru formu (müracaat dilekçesi) ekinde bulunması gereken belgelerin, tam ve usulüne uygun tanzim edilip edilmediğinin kontrolüdür. (Bu belgeler ürün ve ülkelere göre değişir.

a)  Yasaklı ve kısıtlama getirilmiş ürünler olmamalı,

b)Belgeler tam ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş olmalı,

c)  Kabul edilemez belgeler içermemeli

2- Beyan kontrolü: müracaat dilekçesi ekinde ibraz edilen belgelerin bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile uyumlu olup olmadığının kontrolüdür. Gerektiği hallerde ilave belgeye ihtiyaç duyulabilir.

3- Bitki sağlığı kontrolü: belge ve beyan kontrollerinin tamamlanmasından sonra; Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, ambalajlarının ve gerektiğinde nakil araçlarının karantinaya tabi zararlı organizmalardan arî olup olmadığı ve özel şartları taşıyıp taşımadığının tespiti için yapılan resmî kontroldür.

a)  Bitki sağlığı kontrolleri sonucunda; gözle yapılan kontrollerin ve analizlerle yapılan kontrollerin tamamı uygun olmalıdır,

b)Ülke veya ürüne göre değişen özel şartların tamamı sağlanmalıdır,

c)  Ürünü taşıyan ahşap ambalaj malzemeleri ISPM-15 logosu taşımalıdır.

d)Taşıma araçları, bitki sağlığı açısından uygun ve temiz olmalıdır.

 

HATIRLATMA:Üretim Materyalleri ithalatına yetkili kapıların bulunduğu iller:  Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon, Yalova.