Yasaklar

 

TRANSİT GEÇİŞ YASAKLARI

1-     İstisnai durumlar hariç olmak üzere, Genel kural olarak; İthali yasak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Transit Geçişleri de Yasaktır.

2-    İstisnai durumlar : İthali yasak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler gümrük statüleri değişmeden muhafazalı frigorifik ve kapalı konteynır taşıma araçları ile transit edilirler. Bunlar hiçbir şekilde indirme, boşaltma ve aktarma işlemine tabi tutulamazlar.